• Du er her:
  • Guide til godt syn
  • -
  • Svagsynsoptik

Svagsynsoptik

Kender du til svækket syn?

Alle over 50 år kender til svækket syn, men heldigvis kan tæt ved 100% korrigeres/rettes med almindelige briller, læse- eller flerstyrkebriller. Men stadig flere får den nedslående meddelelse, at synsproblemet ikke kan klares med briller. Dette skyldes at gennemsnitslevealderen er stadig stigende. I de fleste tilfælde kan man imidlertid bevare dele af synet hele livet, således at man ikke bliver helt blind, men kan orientere sig og klare sig selv.

FORKALKNING

Den hyppigste årsag til nedsat syn er forkalkning. Denne lidelse skyldes ikke som man skulle tro forkalkning, men derimod væske-udsivninger til den centrale del af nethinden. Der opstår som følge heraf blødninger, ar og ernæringsforstyrrrelser i det mest følsomme område af øjet. Desværre kan man ikke rent medicinsk gøre noget ved denne lidelse. I de senere år er det dog lykkedes i enkelte tilfælde at begrænse sygdomsforløbet ved at behandle nethinden med laserlys, som forhindrer udsivning, men det kræver at diagnosen stilles i god tid. Ifølge overlæge: Niels Vesti Nielsen, Rigshospitalets Øjenafdeling kan ca. 20% have glæde af laserbehandling. 

GRÅ STÆR

En anden meget udbredt lidelse er grå stær. Her er mulighederne for behandling dog overordentlig fine. Øjets linse bliver uklar med alderen. Allerede hos 60-årige kan man påvise uklarheder hos ikke mindre end 50%, men det er heldigvis ikke alle som mærker noget særligt til det. 
I praksis taler man kun om grå stær, når det giver anledning til dobbeltsyn eller nedsat syn, som ikke kan korrigeres med almindelige briller. 
Operation foretages når stæren er "moden", d.v.s. når synet er væsentligt nedsat. Man fjerner ved hjælp af et lille operativt indgreb den uklare linse og i de fleste tilfælde erstattes den med en lille plastiklinse, som placeres i øjet under selve operationen. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, afhjælpes problemet med en kontaktlinse eller evt. stærbriller. 

GRØN STÆR

En tredje øjenlidelse er grøn stær, som kan give varig synsnedsættelse. Dette skyldes et forhøjet indre tryk i øjet, som på længere sigt ødelægger synsnervecellerne, som derved holder op med at fungere. Men ved opdagelse i god tid er mulighederne for behandling gode, enten medicinsk behandling eller et mindre indgreb i øjet. 

DIABETES

Sukkersyge kan i nogle tilfælde have den ubehagelige bivirkning, som består i at blodkarrene i øjets nethinde brister. Herved forekommer der pludselige synstab på grund af blødninger i øjet. Denne tilstand kan også forhindres, hvis man i tide behandler med laserlys. 
Der findes foruden de nævnte øjensygdomme mange andre, men dog lidt sjældnere øjenlidelser.
Men for alle øjensygdomme gælder - søg øjenlæge i god tid. 

HVORNÅR ER JEG SVAGSYNET?

Vi betegner ikke synsstyrken i procent, men i hvilken afstand man kan se et bestemt bogstav i forhold til et normalt gennemsnitsøje. Et normalt syn betegnes som 6/6, hvilket betyder, at det et normalt øje kan se på 6 meter, kan dit øje ligeledes se. Grænsen for kørekort hedder 6/12, hvilket altså betyder, at det som en normalt seende kan se på 12 meters afstand, f.eks. en nummerplade, skal vedkommende have ind på den halve afstand, altså 6 meter. Dette er jo en forringelse der er til at tage at føle på, men den mærkes af de fleste ikke så slemt som det lyder. Langt de fleste er jo erfarne billister og kører derfor på rutinen. Men i pludselige opståede situationer, kan det være katastrofalt. Så uagtet, hvad der måtte stå i ens kørekort om brillekorrektion, har man pligt til at få sit syn checket med jævne mellemrum, f.eks. hvert andet år. 
Når synsstyrken er nede på 6/18 med de bedst mulige briller på næsen, betegner vi øjnene som svagtseende. Her begynder det at knibe med avisen for alvor. Der er dog på ingen måde tale om blindhed. Ved blindhed forstås en synsstyrke på 6/60 eller dårligere og altså ikke nødvendigvis total blindhed. Ser man 6/60 kan man f.eks. blive indmeldt i Dansk Blindesamfund og drage nytte af den ekspertise som de kan tilbyde. 

HVORFOR KAN JEG IKKE BARE FÅ ALMINDELIGE BRILLER, SOM MIN NABO FIK DET?

Dette spørgsmål får vi ofte i vores arbejde. Forestil dig, at se igennem et løstvævet stykke stof. Uanset hvilket brilleglas vi sætter foran, vil synet være kraftigt forringet, fordi almindelige brilleglas ikke giver nogen væsentlig forstørrelse. Laver man derimod en lupbrille, som består af flere lag glas og virker på samme måde som en kikkert, da vil den tekst øjet ser på, være så kraftigt forstørret, at selv med det løst vævede stof foran, vil bogstaverne kunne læses, om end med besvær.

HVORFOR FÅR JEG KUN EN LUP FOR DET ENE ØJE?

Og hvorfor skal det andet blændes med et matteret glas? Ja – det ser ikke specielt kønt ud, men vi laver det ikke for at genere folk eller af sparehensyn. Hvis det ene øje ser f.eks. 6/60 og det andet 6/30, da vil øjnene kræve forskellig forstørrelse, for at kunne se det samme bogstav. Dette betyder, at de 2 øjne ser det samme billede, men med stor størrelsesforskel. Disse 2 billeder skal hjernen nu forene til et billede, men p.g.a. størrelsesforskellen, tror hjernen nu at det er 2 forskellige billeder der bliver set på, altså fremprovokeres dobbeltsyn. Så det vi gør,er at afhjælpe det bedste øje og lukke af for det dårligste med et mat glas.

Det er i virkeligheden relativt få der kan bruge lup/kikkertbrille for begge øjne, uden at der herved opstår bivirkninger.

HÅNDLUPPER

Håndlupper bruges også i vid udstrækning. De fleste moderne lupper er meget lette, så man ikke trættes af at holde den i længere tid og samtidig benyttes en speciel slibeteknik af linsen, som gør den skarp at se i, såvel i midten som i periferien. 
For den som ønsker hjælp med svagsynsoptik kræves der visse forudsætninger, som f.eks. at brugeren har den fornødne vilje til at omstille sig til de begrænsninger som den stærke optik giver. Den stærke optik kræver nøjagtig og som oftest meget kort læseafstand og giver herved kun et begrænset synsfelt. 

TV

Til brug for TV findes en række forskellige lupbriller. Nogle kan bruge en standard kikkertbrille med 2 eller 3 ganges forstørrelse og andre kræver en individuelt udmålt lup blot for det ene øje. Endelig findes der TV-skærme som en overgang var meget populære, men som desværre ikke rent optisk er lige god til alle. 

CORNING FILTERGLAS

En helt anden form for hjælp er medicinsk farvede glas, bl.a. også kaldt corning-glas. Dette er et farvet glas i en gul/orange/rød farve, som fremmer kontrasten. På samme måde som det ses ved brug af gule tågelygter på bilen. Det gule filter giver for mange synshandicappede en væsentlig forbedring af synet uden at vi ændrer på brillestyrken. Disse fås på samme måde som solforhæng eller brilleglassene kan indfarves så toningen er der permanent og endelig en noget dyrere udgave som farveskiftende, hvilket dog oftest ikke er nødvendigt. 

SAMARBEJDET

Det vigtigste råd vi kan give til den som første gang skal lære at bruge en lupbrille eller for den sags skyld en håndlup, er at have stor tålmodighed. Det kræver træning og atter træning, at få glæde af en lupbrille, men det er umagen værd. 
Det er vigtigt at søge hjælp i god tid, da det er øjenlægens eneste chance for at hjælpe. Øjenlægerne i Slagelse hedder Pia Soelberg, Jan Ramsgaard eller Henrik Petersen. I Slagelse Kommune har man politisk besluttet at man i Korsør lader en enkelt svagsynsspecialist varetage opgaven at udmåle og rådgive, samt leverere svagsynsoptik. Karsten Johnsen fra Johnsen Optik, der sammen med Peter Småkjær fraCSU, Slagelse og øjenlægerne har et tæt samarbejde med henblik på bedst mulig afhjælpning af synshandicap. Samarbejdet er vigtigt for at få fulgt op på tingene, som f.eks. en supplerende instruktion i hjemmet. Ligeledes er det vigtigt, at klientens helhedssituation vurderes i hjemmet og her er det at en synspædagog kommer ind i billedet.

HVOR SKAL DU HENVENDE DIG HVIS SYNET SVIGTER?

Kontakt enten optikeren på tlf. 58 37 45 75 eller Øjenlægerne, Pia Soelberg 58 52 52 99, Jan Ramsgaard 58 50 61 10 eller Henrik Petersen 58 52 20 01.

HVAD KOSTER DET?

Som hovedregel er det gratis. Kommunen dækker udgiften til billigst forsvarlige løsning, når den svagtseende har haft konsulteret en øjenlæge inden for det sidste år og ansøgningen på hjælpemidler kommer fra en af kommunens udpegede optikere, som i Korsør og omegn er Johnsen Optik. 

k

Del indhold